headerImage1 headerImage2 headerImage3 headerImage4 headerImage5
Laat je e-mail adres achter voor toekomstige informatie

pageImage

Erfelijkheidsadvisering


Erfelijkheid speelt vaak een grote rol in het leven van een meerling. Vanaf jonge leeftijd wordt regelmatig geïnformeerd of de meerling ééneiïg is en met name monozygote (ééneiïge) meerlingen zijn zich meestal sterk bewust genetisch identiek te zijn aan hun broer of zus. Niet verwonderlijk dat bij het optreden van klachten of verschijnselen men zich afvraagt in hoeverre die bij de ander ook zullen ontstaan.

Aangezien monozygote (ééneiïge) meerlingen (vrijwel altijd) genetisch identiek zijn aan elkaar is van belang dat rekening wordt gehouden met de totale bijdrage van erfelijke factoren aan een ziekte of verschijnsel bij de co-tweeling. Deze totale bijdrage is in veel gevallen een optelsom van kleine genetische effecten (multifactoriële overerving). Soms speelt één sterke genetische factor een grote rol (monogenetische overerving).

Om de vraag te beantwoorden wat de betekenis van een aandoening of klacht voor de
co-tweeling is, is van belang:

  • Is de meerling ééneiïg of meer-eiïg?
  • Familie-anamnese
  • In welke mate is de aandoening erfelijk (zogenaamde heritability)?
  • Wat is bekend in de wetenschappelijke literatuur over concordantie onder meerlingen van deze aandoening of klacht (concordantie is de mate waarin beide tweelingen van een paar zijn aangedaan)
  • Kennis over de betreffende aandoening en bijvoorbeeld de indicaties voor follow-up

 

Bovenstaande illustreert dat de beantwoording van de vraag of een ziekte bij de co-tweeling van belang is voor de ander idealiter plaatsvindt in een multidisciplinair team. TWIN beoogt deze vragen te beantwoorden.