headerImage1 headerImage2 headerImage3 headerImage4 headerImage5
Laat je e-mail adres achter voor toekomstige informatie

pageImage

Gezondheid en ziekte bij meerlingen

Veel meerlingen zijn gezond en hebben geen gezondheidsklachten. En meerlingen krijgen, net als eenlingen, soms gezondheidsklachten. Soms doen zich echter gezondheidsproblemen voor of zijn er vragen op het gebied van gezondheid, waarbij het meerling zijn een rol speelt. 

Voor de geboorte krijgen meerlingen in de Westerse wereld extra medische zorg. Een zwangere waarbij wordt vastgesteld dat er een meerlingzwangerschap is, krijgt extra controles en begeleiding. Dat is nodig omdat er bij een meerlingzwangerschap vaker complicaties kunnen optreden bij moeder of de kinderen. De groei van de kinderen wordt goed gevolgd.

Ook na de geboorte ontstaan er bij meerlingen soms situaties waarbij extra (medische) zorg nodig is. Eigenlijk in ieder fase van het leven kunnen er gezondheidsvragen spelen waarbij het meerling zijn een rol speelt.

Bij meerlingen komen vaker aangeboren afwijkingen voor. In ongeveer 10% van de meerlingzwangerschappen wordt een aangeboren afwijking bij één of meerdere kinderen vastgesteld. In de zwangerschap wordt met echografisch onderzoek de groei en ontwikkeling gevolgd. Daarnaast is lichamelijk onderzoek na de geboorte extra belangrijk. Het is goed om extra aandacht te besteden aan de vorm van hoofdje, de heupen, de armen en benen en de stand van de voetjes. Met name bij ééneiïge meerlingen met één placenta (moederkoek) is de kans op een aangeboren hartafwijking vergroot.

De kans op vroeggeboorte of een lager geboortegewicht is toegenomen bij meerlingen ten opzichte van eenlingen. Zowel vroeggeboorte als een laag geboortegewicht kan een reden zijn voor medische zorg.

De groei in lengte en gewicht verloopt bij meerlingen anders dan bij eenlingen, vooral de eerste 2 jaar. Het geboortegewicht kan tussen eeneiige tweelingen sterk verschillen; bij 1 op de 10 zwangerschappen verschilt het geboortegewicht tussen de twee kinderen 10% of meer. Een groot verschil tussen de kinderen kan aanleiding zijn om verder te kijken naar de oorzaak daarvan.

Gedurende het hele leven kunnen gezondheidsklachten voorkomen die het gevolg zijn aan de hierboven beschreven problemen.

Wanneer bij een meerling klachten of verschijnselen ontstaan of een aandoening wordt vastgesteld kan dat bij de ander(en) individuen van de meerling de vraag doen rijzen of de kans op die klacht of aandoening voor hen verhoogd is en of daar maatregelen voor nodig zijn. Zie ook de informatie over erfelijkheid en meerlingen [link].

Om die vraag te kunnen behandelen is kennis nodig over erfelijkheid in het algemeen, de erfelijkheid van de betreffende klacht of aandoening en kennis en inzicht over de klacht of aandoening zelf. Met ons team hopen wij die vragen te kunnen beantwoorden.