headerImage1 headerImage2 headerImage3 headerImage4 headerImage5
Laat je e-mail adres achter voor toekomstige informatie

pageImage

FAQ

In de zwangerschap, bij de geboorte of later is ons verteld dat de tweeling twee-eiig (niet identiek) is, maar ik twijfel daaraan. Kan de tweeling toch ééneiig zijn?

Dat kan zeker. Alleen bij een jongen-meisje tweeling is er zeker sprake van een twee-eiige tweeling. Wanneer er één placenta of één vruchtzak is, is er zeker sprake van een eeneiige tweeling. Wanneer er twee placenta’s en twee vruchtzakken of een gefuseerde placenta en twee vruchtzakken gezien worden, kan de tweeling zowel eeneiig als twee-eiig zijn. Bij een spontane zwangerschap is ongeveer 1/5 (20%) van de (jongen-jongen of meisje-meisje) tweelingen met twee placenta’s eeneiig.

Bij mijn een-eiige tweelingzus is kort geleden een ziekte vastgesteld. Zal ik die ziekte nu ook krijgen?

Een hele begrijpelijke en meestal ook hele belangrijke vraag. Soms is het van belang de vraag te beantwoorden omdat het zinvol is controles gericht op die ziekte te doen voordat iemand klachten heeft of voorzorgmaatregelen te treffen. Ook kan de ziekte van de tweelingzus een grote bron van zorg zijn voor de ander van de tweeling.

Om de vraag te beantwoorden is het nodig iets te weten over meerlingen en de erfelijkheid van meerlingen, over de betreffende ziekte en over de erfelijkheid van de ziekte waar het om gaat. In ons team is de deskundigheid en ervaring op al deze gebieden gebundeld; wij proberen graag waar mogelijk uw vraag te beantwoorden.

Is het krijgen van een meerling erfelijk?

Zowel in Nederland als in het buitenland zijn veel families beschreven met meerdere meerlingen. Het gaat daarbij meestal om twee-eiige tweelingen. Het is duidelijk dat het krijgen van een twee-eiige tweeling deels erfelijk bepaald is. Ook bij moeders, zussen en dochters van een moeder met een meerling hebben een verhoogde kans op het krijgen van een meerling. Aan vaders zijde van de familie lijkt er niet meer kans op een meerling. Men schat dat de kans op het krijgen van een meerling voor een zus van een moeder met een meerling 2,5 keer groter is dan in de algemene bevolking.

De kans op het krijgen van een meerling voor ouders van een twee-eiige tweeling is verhoogd.

Het krijgen van een eeneiige meerling is veel minder erfelijk (genetisch) bepaald. Er zijn wereldwijd, en ook in Nederland, wel gezinnen bekend met twee eeneiige meerlingen of families met meerdere eeneiige meerlingen.

Hoe is TWIN ontstaan?

TWIN is een initiatief van het Nederlands Tweelingen Register (NTR) van de afdeling biologische psychologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de afdeling klinische genetica van het VU medisch centrum en is ontstaan naar aanleiding van vele gezondheidsvragen die op beide afdelingen binnen kwamen die gerelateerd bleken te zijn aan het meerling zijn. We merkten dat meerlingen regelmatig ervaren dat het meerling zijn andere aspecten toevoegt aan vragen rondom gezondheid en ziekten terwijl daar niet altijd oog voor is. Na jarenlange samenwerking tussen het NTR en verschillende afdelingen van het VU medisch centrum is er speciale interesse en ervaring op het gebied van meerlingen gegroeid op veel afdelingen. Deze ervaringen en kennis zijn gebundeld in TWIN. Zorgverzekeraar Agis heeft aan de start bijgedragen met een zogenaamde LPT (zorgvernieuwings) bijdrage.