headerImage1 headerImage2 headerImage3 headerImage4 headerImage5
Laat je e-mail adres achter voor toekomstige informatie

pageImage

De bevalling van een meerling

Bij een tweelingzwangerschap kunt u in principe normaal bevallen, tenzij de gynaecoloog een ander advies geeft, bijvoorbeeld omdat er groeiachterstand bestaat. Ook de ligging speelt mee bij de beoordeling welke vorm van bevalling aangeraden wordt. Bij 80% van de tweelingen ligt de eerste baby met het hoofd naar beneden, bij 60% liggen beide baby’s in hoofdligging. Ze kunnen ook allebei in stuitligging liggen, of de eerste in stuit- en de tweede in hoofdligging. De bevalling van een drieling verschilt per ziekenhuis en gebeurt soms normaal, soms per keizersnede. Bij een vierling-zwangerschap wordt vrijwel altijd voor een keizersnede gekozen.
Tijdens de bevalling controleert men de harttonen van beide baby’s nauwkeurig door middel van een CTG. Pas na de geboorte van de tweede baby worden de placenta’s geboren. In de meeste ziekenhuizen kunt u al tijdens de zwangerschap een kijkje op de verloskamers nemen of een informatieavond bezoeken.

Problemen bij een meerlingbevalling

Als gevolg van de grote uitzetting van de baarmoeder zijn de ontsluitings- of uitdrijvingsweeën soms niet sterk genoeg en is het nodig deze krachtiger te maken door middel van een medicijn (oxytocine) dat men via een infuus toedient. Ook na de geboorte van de kinderen geeft men dit middel om de uitgerekte baarmoeder goed te laten samentrekken en veel bloedverlies te voorkomen. Soms daalt de tweede baby niet met het hoofd of de stuit in het bekken en blijft het dwars liggen. Er zijn dan twee mogelijkheden: ofwel de gynaecoloog doet alsnog een keizersnede, ofwel de gynaecoloog pakt via de vagina in de baarmoeder een of twee beentjes van de baby vast en trekt de baby zo voorzichtig naar buiten.

Het kraambed

Als de baby’s niet te vroeg geboren zijn of een te laag geboortegewicht hebben en alles gaat goed kunt u na een vaginale bevalling van een tweeling de kraamperiode thuis doorbrengen. Geef als u kraamhulp aanvraagt al aan dat u een meerling verwacht en bespreek de mogelijkheden van zo uitgebreid mogelijke kraamhulp: die hebt u over het algemeen zeker nodig. Bij opname op de kinderafdeling van één of meer baby’s geven de meeste moeders er de voorkeur aan de kraamperiode in het ziekenhuis te blijven om zo dicht mogelijk bij de baby’s te zijn. Over het algemeen kunt u vijf dagen van de kraamperiode in het ziekenhuis doorbrengen. Informeer voor de zekerheid bij uw ziektekostenverzekering.

Borstvoeding

Zeker ook een meerling kan borstvoeding krijgen. Als de baby’s op de kinderafdeling liggen, kunt u de borstvoeding afkolven. Veel ziekenhuizen beschikken ook over een borstvoedingsdeskundige (lactatiekundige) die u hierbij kan ondersteunen.