headerImage1 headerImage2 headerImage3 headerImage4 headerImage5
Laat je e-mail adres achter voor toekomstige informatie

pageImage

Hoe ontstaat een meerling?

Een meerling is een individu of meerdere individuen van twee of meer personen die geboren zijn uit  dezelfde zwangerschap.  Een meerlingzwangerschap kan in de baarmoeder ontstaan doordat één bevruchte eicel zich splitst, waaruit meerdere kinderen geboren worden (eeneiige of monozygote meerling) of doordat meerdere eicellen bevrucht worden (meer-eiige meerling, bijvoorbeeld twee-eiige tweeling ofwel dizygote tweeling). De medische term voor eeneiig of meer-eiig zijn is zygositeit. U kunt hierover meer lezen op de pagina eeneiig of meer-eiig.

Oorzaken

De reden waarom de ene vrouw een meerling krijgt en de ander niet is grotendeels niet opgehelderd. We kennen wel een aantal factoren die een rol spelen bij het ontstaan van (twee-eiige) meerlingen:

  • Etniciteit: het voorkomen van meer-eiige meerlingen verschilt sterk in de wereldbevolking en blijkt samen te hangen met etnische achtergrond. Wereldwijd is 1 op de 90 geborenen een meerling. In sommige bevolkingsgroepen in Zuid-Amerika komen meer-eiige meerlingzwangerschappen veel vaker voor, tot  wel 1 op de 10 pasgeborenen is meerling.
  • Leeftijd van de moeder: naarmate de (toekomstige) moeder ouder is, is de kans op een meerlingzwangerschap groter. Dit geldt met name tot 40-jarige leeftijd, daarna daalt de kans op een meerlingzwangerschap weer.
  • Aantal kinderen van de moeder (we noemen dit pariteit van de moeder): naarmate een vrouw meer kinderen heeft, neemt de kans op een meerlingzwangerschap toe.
  • Genetische invloeden: wanneer er meerlingen in de familie van de moeder voorkomen is de kans op het krijgen van een meerling vergroot.
  • Vruchtbaarheidsbehandeling (waaronder medicijnen en IVF/ICSI): bij een IVF/ICSI-behandeling is de kans op een meerling vergroot wanneer meer dan één embryo wordt teruggeplaatst. Overigens lijkt de kans op een eeneiige meerling na IVF/ICSI-behandeling ook iets vergroot.


We weten veel minder over factoren die een rol spelen bij het ontstaan van een eeneiige meerling. Er zijn wel families beschreven met meerdere eeneiige meerlingen, maar veel minder dan meer-eiige meerlingen.